Линкови за германско право


Сојуз

Министерства за правда на сојузните германски држави

Професионални правни претставништва и други здруженија

Судови

Правна едукација, професионална обука и мрежи

Линкови до збирки закони

Ве молиме имајте предвид дека првенствено кај приватните збирки закони на интернет законскиот текст може да биде застарен или да содржи грешки. ИРЗ во никој случај не презема одговорност за точноста или за содржината на линковите до надворешни страни што се прикажани подолу.