Преземи


Покрај списанието „Европско право” (ЕП), тука ќе најдете за преземање и други публикации кои се издадени од ИРЗ на македонски јазик и на другите јазици од регионот.

Македонско списание „Европско право"

Збирка „Придонеси од работата на ИРЗ во Северна Македонија“

Публикации за ЕКЧП на македонски јазик

Публикации на ИРЗ на други југоисточно-европски јазици