Тим


 

Адвокат д-р Штефан Пирнер

Регионален проектен раководител при ИРЗ
за „Југоисточна Европа – Централен регион“ 
(Босна и Херцеговина, Македонија, Црна Гора и Србија)

Тел.:  ++49(0)228 9555-103

Факс: ++49(0)228 9555-100

Е-пошта: puerner@irz.de 

Наташа Андреевска-Томовска

Локален претставник при ИРЗ за Македонија

Тел.: ++389(0)71 547-752

Е-пошта: irz.andreevska@yahoo.de