Тим


 

Д-р Штефан Пирнер, адвокат

Раководител на областа  „Југоисточна Европа I“ 

(Босна и Херцеговина, Црна Гора, Северна Македонија и Србија) при IRZ

Тел.:  ++49(0)228 9555-103

Факс: ++49(0)228 9555-100

Е-пошта: puerner@irz.de 

 

Наташа Андреевска-Томовска

Локален претставник при IRZ за Северна Македонија

Тел.: ++389(0)71 547-752

Е-пошта: irz.andreevska@yahoo.de