Збирка „Придонеси од работата на ИРЗ во Северна Македонија“


 

 

...

Излагања од управното право и управното судство

(Придонеси од работата на Германската фондација за меѓународна правна соработка во Македонија, Том III)

Преземи во PDF формат

Содржина

Вовед

Предговор на г-н Векерлинг

Поздравно обраќање на г-ѓа Милер

Поздравно обраќање на г-н Пирнер

...

Вовед во Европско право

(Придонеси од работата на Германската фондација за меѓународна правна соработка во Македонија, Том II)

Преземи во PDF формат

Содржина

Предговор

Вовед

...

Закон за кривична постапка на Сојузна Република Германија

(Придонеси од работата на Германската фондација за меѓународна правна соработка во Македонија, Том I)

Преземи во PDF формат

Предговор

Вовед

Содржина